Klimatsmart dator

En fjärdedel av Bangladesh låg i slutet av juli under vatten sedan en av de värsta översvämningarna på årtionden drabbat landet samtidigt som landet höll på att återhämta sig från två cykloner.

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna