Gröna datorer

Precis som för Grön IT består det vidareutvecklade begreppet Hållbar IT av att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna