KlimatSmartIT

KlimatSmartIT vänder trenden vad gäller överkonsumtion av jordens resurser genom att minska antalet datorer som tillverkas. Det är bra för miljön att era datorer lever längre.

 
2011Grundat
 
5830Klienter
 
20Länder
 
+250Unika
applikationer
paketerade

Varför KlimatSmartIT

Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera. Den trenden måste vändas för att vi ska få en hållbar miljö att leva i. Om vi producerar färre datorer påverkar vi klimatet positivt. Era datorer ska leva längre och samtidigt fungera felfritt med oförminskad prestanda. Det betyder att vi underhåller era datorer proaktivt och ser till att de alltid är uppdaterade. Som resultat ökar datorns livslängd och ni kommer samtidigt ha en bättre användarupplevelse.


 

Datorns Livslängd – Ett val för användaren

Med KlimatSmartIT är det möjligt för er som organisation att nyttja de datorer som levereras utan ett i förväg fastställt slutdatum. Den enskilde individen har möjlighet att fortsätta nyttja datorn så länge den önskar. Vår strävan är att med hjälp av noggrann kontroll kring prestanda ("Proaktiv") och med möjligheten att vid behov ominstallera datorn och återställa mjukvaran.

"Uppdaterad" säkerställer att användaren har en väl fungerande dator. Via "Levande" kan era användare påverka klimatet och samtidigt lära sig mer om hur en dator bäst skall skötas för att hålla så länge som möjligt. Detta bidrar till ett förändrat beteende och ökat engagemang för miljöfrågor och med "Säker" förbättras ert företags skydd mot oönskade besökare.

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna