Proaktiv dator

KlimatSmartIT bevakar och hjälper er att åtgärda fel och potentiella haverier innan de drabbar den enskilda medarbetaren och därmed verksamheten. Genom att tjänsten är proaktiv minimeras produktionsbortfall som orsakas av strul med de anställdas datorer.

Fackförbundet Unionens senaste undersökning visar att IT-strul orsakar ett produktionsbortfall på över 133 miljoner kronor i Sverige år 2019*. Att vara proaktiv innebär att vi kan både upptäcka och lösa problem i den digitala arbetsmiljön omgående.

Utöver att ta ett fullständigt funktionsansvar att datorn alltid är uppdaterad med drivrutiner, operativsystem och applikationer ingår även en AI-driven proaktivitetsmotor med förmåga att upptäcka och lösa problem innan andra på företaget också drabbas.

Vår unika digitala erfarenhetsanalys och datavisualisering ger den synlighet och insikt som krävs för att IT ska vara mer proaktivt, minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra slutanvändarupplevelsen alla anställda. I tjänsten ingår ett team med proaktivt fokus på Digital Employee Experience dvs. användarens digitala upplevelse av sin IT-arbetsplats. Med KlimatSmartIT upplever användaren färre störningar vid sin dator och befinner sig istället under mer tid i ”Flowzone”, vilket ger nöjdare, mindre stressade och mer produktiva anställda. 


Teamet arbetar tillsammans med er IT-avdelning med att datadrivet identifiera situationen avseende era datorers prestanda och med den faktiska upplevelsen. Genom att visualisera konkreta förbättringsmöjligheter hjälper vi organisationer att optimera nyttjandet av enheternas prestanda. Detta skapar en snabb vinst för verksamheter när användaren utför sitt arbete med färre hinder av teknisk karaktär. Den unika digitala erfarenhetsanalys och proaktiva datavisualiseringen ger den synlighet och insikt som krävs för att en IT-avdelning ska bli mer proaktiv, kunna minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra slutanvändarupplevelsen för alla anställda. 

Leverans inom tjänsten

•    Rapportverktyg som ger en visuell överblick över hur IT-fungerar ur enheternas perspektiv likväl som skillnader mellan kontor och fjärransluta hemarbetares situation. 

•    IT-avdelningen hos kunden ges överblick över såväl affärskritiska system som grundläggande IT-infrastrukturtjänster (t.ex. Active directory, SMB, Epost, DNS).

•    Kontinuerlig uppföljning av användarupplevelsen kombinerat med insamlat mätdata från klienten vävs samman till ett mätvärde (Score) som sedan lägger grunden till datadrivna beslut och möjlighet till åtgärder.

•    Genomgång av möjliga åtgärder tillsammans med specialister som syftar till en kontinuerlig uppföljning av användarupplevelsen kombinerat med insamlat mätdata från klienten vilket ger IT-avdelningen möjligheten att sätta användaren i fokus. 

•    ITIL-processerna Incident och Problem ges datadrivet stöd med möjlighet för djupare analyser av IT-infrastrukturen ur enheten och användarens perspektiv.

•    Stöd för att underlätta arbetet med ITIL-processerna Change och Release genom att över tid mäta påverkan av större förändringar i IT-infrastrukturen från enhetens perspektiv.

•    Datadriven analys som ger kunskap och insikter som underlättar arbetet på operationell nivå med syfte att förbättra och underhålla klientparken. Detta levereras av tjänstens operation center specialister begränsat i timmar per månad.

•    Möjligheten till datadrivet stöd för kundens strategiska och taktiska arbete ges där exempelvis inblick i IT-infrastrukturen ur klientperspektiv synliggör vad som skulle kunna ge bästa ROI i det årliga investeringsbudgetarbetet.
 

* Fakta: Undersökningen
"Tjänstemännens IT-miljö 2016" är gjord av fackförbundet Unionen. Intervjuerna har genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade webbpanel och genomfördes under februari i år. Undersökningen omfattar 2 005 intervjuer med tjänstemän i privat sektor.
Unionen gör årligen en undersökning av tjänstemännens IT-miljö.
Källa: Unionen

Proaktiv dator :: KlimatSmartIT
Redan imorgon kan ni vara igång med en fullt automatiserad hantering av organisationens datorer och applikationer.
Genom att välja en klimatsmart levande dator bidrar du till olika projekt certifierade av Gold Standard © ®.
När du arbetar med din klimatsmart dator kan du känna dig säker på att den både din dator och den bakomliggande miljön är säkert.

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna