Levande dator

Genom Levande strävar tjänsten KlimatSmartIT efter att förändra hur den enskilde användaren hanterar sin dator i vardagen. Detta görs bland annat genom möjligheten att via kortare E-Learnings lära sig mer om hur användaren bäst tar hand om sin dator och ge den fler år i tjänst. Dessa E-Learnings kommer utöver datorhantering även handla om IT-säkerhet samt bidra till ett ökat miljö- och klimatengagemang.

Genom Gamification-liknande händelser hjälper användaren sin dator till ökad klimatkompensation som vi hoppas leder till ett ökat miljöengagemang. Klimatkompensationen går till olika projekt certifierade enligt Gold Standard© ® samt utvalda organisationer med 90-konto vilka alla strävar efter att skapa en hållbar miljö utan överkonsumtion av jordens resurser. 

Genom levande dator bidrar du till klimatprojekt

Genom att välja en klimatsmart levande dator bidrar du till olika projekt certifierade av Gold Standard © ® vilka alla strävar efter att ge oss en hållbar miljö utan överkonsumtion av jordens resurser. Exempel på sådana projekt kan vara trädplantering i Togo, energieffektiva ugnar för matlagning i Malawi och många andra.

Vill du läsa mer om projekten klicka vidare till Gold Standard © ®.

Levande dator :: KlimatSmartIT
Vi hjälper er att åtgärda fel och potentiella haverier innan de drabbar den enskilda medarbetaren och därmed verksamheten.
Redan imorgon kan ni vara igång med en fullt automatiserad hantering av organisationens datorer och applikationer.
När du arbetar med din klimatsmart dator kan du känna dig säker på att den både din dator och den bakomliggande miljön är säkert.

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna