Om hållbar IT

Om hållbar IT :: KlimatSmart IT

Precis som för Grön IT består det vidareutvecklade begreppet Hållbar IT av att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan, samtidigt som själva IT-produkternas och IT-verksamhetens miljöpåverkan begränsas.

Vi på KlimatSmartIT hjälper företag och organisationer att vända trenden vad gäller överkonsumtion av jordens resurser genom att välja klimatsmarta datorer.
Läs mer

Men Hållbar IT omfattar till skillnad från Grön IT även sociala aspekter som arbetsmiljö på arbetsplatserna och socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter. Genom att arbeta aktivt med Hållbar IT kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

Läs mer på www.cocertified.se

First Name
Augustin
Last Name
Dita

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna