Medarbetarupplevelsen värd att fokusera på!

Medarbetarupplevelsen är värd att satsa på!

Har du någon gång varit sen till ett webmöte online bara för att din dator behöver startas om? Eller har du någon gång sökt efter något på internet med din telefon fastän du sitter framför jobbdatorn på kontoret? Då är det dags att fokusera på medarbetarupplevelsen.

Det är inte ovanligt att en omstart av en dator tar uppemot 10 minuter, samtidigt som nätverket på kontoret ibland kan vara så långsamt att det påverkar dina anställdas produktivitet. För att komma fram till lösningen på problem som användare upplever vid sin dator är det vanligt att fokus riktas mot centrala IT-system utan att orsakerna till användarnas frustration hittas. Varför? Jo för att det är svårt att mäta användarupplevelsen och hur användarnas datorer fungerar i den IT-miljö de verkar.

I en undersökning gjord av Gallup 2018 säger 45% av de anställda i USA under 35 år att tekniken, och hur väl den fungerar, är en av nyckelfaktorerna för att välja arbetsplats. Med rätt tjänst kan detta bli en framgångsfaktor för företaget genom nöjda och produktiva medarbetare, såväl nya som befintliga.

Digital Employee eXperience (DEX) kallas begreppet när man istället för att enbart fokusera på centrala IT-systems tillgänglighet även mäter användarnas digitala upplevelse. Genom att kontinuerligt mäta användarnas upplevelse i kombination med mätdata från datorn skapas en helhetsbild över hur IT faktiskt fungerar i verksamheten.  Resultatet blir att eventuella svagheter i infrastrukturen synliggörs från användarens och datorns perspektiv och med dessa insikter kan eventuella svagheter åtgärdas.

Sätt medarbetarupplevelsen i fokus, bli hjältar!

Som en del av KlimatSmartIT kan ni utöver klimatfrågan även fokusera på medarbetarupplevelsen genom att ta reda på vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas i IT-miljön för att förbättra produktiviteten för varje medarbetare.  Vi kallar vårt team för DEX Operations Center vars mål är att göra er IT-avdelning till hjältar i alla anställdas ögon genom proaktivt arbete och med fokus på lösningar som förbättrar er IT-miljön från användarens perspektiv. Teamet levererar inte bara verktyg och kompetens inom området Digital Employee eXperience utan arbetar tillsammans med er verksamhet för att identifiera och lösa era utmaningar kring IT. 

Vill ni också ha en IT-avdelning som uppfattas som hjältar av kollegorna? Boka ett möte här.
Läs mer

First Name
Fredric
Last Name
Rylander

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna