KlimatSmart att inte tillverka datorer i onödan

Med Agenda 2030 mål 12.5 förebygger vi uppkomsten av avfall
Källa
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/vanliga-fragor-och-svar-om-agenda-2030/

Visste du att en ny bärbar dator släpper ut ca 210 Kg koldioxid och genererar ca 1200 Kg metall- och gruvavfall när den tillverkas? Slagg från blysmältverk är en stor del av detta avfall och vid tillverkning av kretskort och bildskärm genereras en stor mängd avfall mest på grund av användningen av guld enligt rapporten från Svenska miljöinstitutet IVL. I en annan rapport från samma organisation framkommer att hårddisken är den komponent i en dator som ger mest utsläpp av koldioxid med nära 93 kg CO2-e följt av skärmen på en bärbar dator med 60 kg CO2-e.  Många företag saknar den insikten och fortsätter rutinmässigt att byta ut de anställdas datorer var tredje år trots att varken skärmen eller hårddisken på datorerna egentligen har slutat fungera. Men vad gör detta rutinmässiga beteende för miljön och är det verkligen nödvändigt?

Argumenten till varför byte av dator sker med korta intervall på 3 år brukar inte sällan vara att användarnas produktivitet sjunker när datorerna med tiden blir långsammare, ett påstående som så klart inte stämmer. Det är inte hårdvaran såsom CPU, minne eller hårddisk som med tiden blir långsammare utan mjukvaran. Ett att underhålla mjukvaran kan verka svårbemästrat och tidsödande men som det i själva verket finns en lösning på.

Dubblad livslängd för klimatet

FN:s globala mål för hållbar utveckling är 17 ambitiösa och universella mål som FN:s medlemsländer enades om 2015.  är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: 

  • Att avskaffa extrem fattigdom. 
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
  • Att främja fred och rättvisa. 
  • Att lösa klimatkrisen. 

Mål 12.5 handlar om att till år 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Med tjänsten KlimatSmartIT fokuserar vi på mål 12.5 genom att fördubbla livslängden på organisationers datorer genom Proaktiv prestandabevakning kombinerat med en kontinuerligt underhållen mjukvara. Användaren kommer med detta uppleva sin dator som ny varje dag. Genom KlimatSmartIT visualiseras alla åtgärdsförbättringar för IT-avdelningen. Detta lägger grunden till att förlänga livslängden för alla datorer. Ökad produktivitet, nöjdare användare och minskad klimatpåverkan på en och samma gång. 

Ta första steget för minskad klimatpåverkan för ert företag genom att boka en kort demo här. Läs mer på KlimatSmartIT.se  
 

First Name
Fredric
Last Name
Rylander
About

fredric.rylander@it-total.se

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna