Klimatsmart att fördubbla datorernas livslängd

KlimatSmart dator en väg till ett hållbar framtid

Ett av fokusområdena i Sveriges nya strategi för cirkulär ekonomi vilket regeringen lanserade sommaren 2020 tar handlar om hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Du kanske redan lever KlimatSmart genom att handla på secondhand, äta ekologiskt, välja bort kött och återvinna ditt avfall så långt det är möjligt hemmavid. Detta gör såklart stor skillnad för att minska vår överkonsumtion av de ändliga resurser vi har på jorden.  Men hur ser det ut på din arbetsplats? För visst vet du att du även kan påverka dina utsläpp på jobbet? 

Här kommer några tips på aktiviteter som ni kan göra:

  • Ofta byts datorer ut regelbundet var tredje år.  Förr i tiden fanns det kanske skäl till denna korta livslängd men en dator tillverkad idag klarar av att användas betydligt längre än tre år om bara mjukvaran i datorn underhålls. Be om att få fortsätta använda din dator längre tid än det antal år som företaget normalt nyttjar datorerna på nästa gång ett byte skall ske. Varje bärbar dator som tillverkas ger ett utsläpp på ca 210 kg CO2 och orsakar 1200 kg Metall- och gruvavfall. Rätt val av dator och med proaktivt underhåll av mjukvara är sättet att förlänga livslängden avsevärt. Lägre påverkan för miljön och billigare för företaget.
     
  • Välj en rekonditionerad dator istället för en helt ny. När du checkar ni på hotell kräver du inte att alla möbler är helt nya bara funktionen finns där. Samma sak bör gälla även datorer och idag finns tjänster och leverantörer som tar rekonditionering och återbruk till en helt ny nivå. Med rätt leverantör får du en rekonditionerad dator med 3 års garanti, ett helt nytt fräscht tangentbord, testade datorkomponenter som dessutom är billigare än en helt ny dator. 
     
  • Det finns mycket information kring hur datorn bäst skall skötas för minskat slitage på komponenter. Ett exempel är att stänga av datorn helt och inte bara vika igen locket gör att datorns komponenter blir strömlösa innan den stoppas i väskan. Hur transporterar du din dator, är verkligen väskan anpassad för att ta emot stötar? Fundera på om du verkligen behöver ta hem datorn från kontoret varje dag. Varje transport av dator är en risk för slitage utifall olyckan är framme och du råkar tappa den i marken. 

KlimatSmart att fördubbla datorernas livslängd

 

Tjänsten KlimatSmartIT har som mål att inte leverera datorer i onödan utan att först ge era nuvarande datorer en längre livslängd. Datorer att leva med helt enkelt. Uppstår ändå behovet av fler enheter så kan ni med fördel välja en rekonditionerad dator från KlimatSmartIT så minskar du på utsläppen och det avfall som en dator skapar. I tjänsten ingår att all mjukvara underhålls regelbundet samt att prestandan bevakas proaktivt vilket gör att du upplever datorn som ny var dag.

Vill du också förändra sättet ni jobbar på er arbetsplats? Börja er resa på KlimatSmartIT eller boka ett möte här

First Name
Fredric
Last Name
Rylander

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna