Hälften av koldioxidutsläppen från material enligt FN, halvera antalet datorer ni behöver med oss!

Hälften av koldiodutsläppen från material, halvera antalet datorer ni behöver med oss!

En fjärdedel av Bangladesh låg i slutet av juli under vatten sedan en av de värsta översvämningarna på årtionden drabbat landet samtidigt som landet höll på att återhämta sig från två cykloner. Höjningen av havsnivån beror till största delen på en ökad glaciärsmältning. Det står helt klart för majoriteten av klimatforskarna i världen att vår livsstil och konsumtion bidrar till koldioxidutsläppen som påverkar att jorden värms upp. Enligt FN kommer hälften av koldioxidutsläppen från de material vi använder. Att ändra mänsklighetens beteende och konsumtionsmönster är ett nödvändigt första steg till minskade utsläpp.

Halverad tillverkning ett sätt att vända trenden

KlimatSmartIT vänder trenden vad gäller överkonsumtion av jordens resurser genom att minska antalet datorer som tillverkas. Det är bra för miljön att era datorer lever längre. Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera och enligt WWF lever en svensk som om det fanns ca fyra planeter. Den trenden måste vändas för att vi ska få en hållbar miljö att leva i. Om vi producerar färre datorer påverkar vi klimatet positivt. Era datorer ska leva längre och samtidigt fungera felfritt med oförminskad prestanda. Det betyder att vi genom konceptet KlimatSmartIT underhåller datorerna proaktivt, och ser till att de alltid är uppdaterade. Man kan jämföra detta med vikten av att kontinuerligt serva en bil som skall hålla många år. Som resultat ökar datorns livslängd och ni kommer samtidigt erhålla en bättre upplevelse för er personal, minimera datorstrul och med detta bli en effektivare arbetsplats med nöjdare medarbetare.

Tjänsten KlimatSmartIT fokuserar på fyra områden kring era datorer med fokus på att förbättra användarupplevelsen för era medarbetare och samtidigt bidra till en bättre värld. Områdena är KlimatSmartIT, Uppdaterad, Levande och Säker. Vår strävan är att med hjälp av noggrann kontroll kring prestanda och med möjligheten att vid behov underhålla mjukvaran säkerställa att medarbetaren har en väl fungerande dator. Via ”Levande” kan er personal påverka klimatet och samtidigt lära sig mer om hur en dator bäst skall skötas för att hålla så länge som möjligt. Detta bidrar till ett förändrat beteende och ökat engagemang för miljöfrågor. Med ”Säker” förbättras ert företags skydd mot oönskade besökare genom bland annat utbildning av era anställda.

Boka tid här för en kort introduktion [digitalt så klart!] så förklarar vi hur vi tillsammans kan påverka klimatet med KlimatSmartIT. Häng med så flyttar vi datumet tillsammans! #movethedate 
 

Boka samtal

 

First Name
Fredric
Last Name
Rylander
About

fredric.rylander@it-total.se

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna