Cirkulär ekonomi – att påbörja resan har aldrig varit lättare

Cirkulär ekonomi – att påbörja resan har aldrig varit lättare

I juli beslutade Sveriges regering med stöd från partierna i januariöverenskommelsen om en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som pekar ut ambitionen för en långsiktigt hållbart samhälle. Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. 

Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. Ett av strategins fokusområden är därför att hållbart konsumera och använda material och produkter. Tre av de konkreta åtgärderna som av Regeringen föreslås skall leda till en cirkulär ekonomi är:

  • Styra mot att produkter utformas för en lång livslängd.
  • Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter. 
  • Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material.

Cirkulär ekonomi med fördubblad livslängd genom rätt val av datormodell

Att välja produkter som har en lång livslängd kan vara knepigt vad gäller datorer. Samtliga tillverkare hävdar att just deras produkter har en kvalitet långt över sina konkurrenters. Att köpa in ett exemplar av samtliga datortillverkare och sen vänta och se vilken modell som håller bäst är knappast rätt väg att gå. Det sätt vilket vi har valt tillverkare och datormodell i tjänsten KlimatSmartIT har varit att vända oss till de leverantörer som köper in de datorer som företag byter ut. Leverantörer som köper in 10.000-tals datorer varje år från samtliga tillverkare har koll på vilka datormodeller som har minst trasiga och slitna komponenter.

Bland dessa leverantörer har vi kunnat utse en tydlig vinnare som har en klart bättre kvalitet vad gäller slitaget på en 3 år gammal dator. Denna tillverkare som tydligt sticker ut positivt har en specifik datormodell som väl uppfyller de krav vi ställer på en rekonditionerad dator. Tack vare val av rätt datormodell i kombination med proaktiv prestandabevakning och underhåll av mjukvara kan tjänsten KlimatSmartIT leverera rekonditionerade datorer till era medarbetare. Ni kan helt enkelt påbörja er resa mot en cirkulär ekonomi. 

Vill du veta vilken datormodell och tillverkare vi har valt för att fördubbla livslängden på era framtida datorer? Kontakta oss så berättar vi mer här

First Name
Fredric
Last Name
Rylander

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna