Ökad livslängd, för klimatet! :: KlimatSmart IT

Ökad livslängd, för klimatet!

Din dator ska leva längre och samtidigt fungera felfritt med oförminskad prestanda. Det betyder att vi underhåller din dator proaktivt och ser till att den alltid är uppdaterad.

Som resultat ökar din dators livslängd och du kommer samtidigt ha en bättre upplevelse av din dator. Kommer du också att välja en bättre framtid med en dator som alltid kommer att kännas som om den vore ny?

Enastående värde

En klimatsmart dator från oss bidrar inte bara till ett bättre klimat. Den är i goda händer och du kommer att uppleva den som ny varje dag.

Läs mer om PROAKTIV, LEVANDE, UPPDATERAD och SÄKER. Allt ingår i produkten vilket är unikt på marknaden idag.

Du hjälper till att ta hand om vår miljö och vi lovar att hjälpa dig att ta hand om din dator på ett enastående sätt. Kan du hitta ett bättre erbjudande?

KlimatSmartIT Proaktiv Dator Uppdaterad Dator Säker Dator Levande Dator
Vi hjälper er att åtgärda fel och potentiella haverier innan de drabbar den enskilda medarbetaren och därmed verksamheten.
Redan imorgon kan ni vara igång med en fullt automatiserad hantering av organisationens datorer och applikationer.
Genom att välja en klimatsmart levande dator bidrar du till olika projekt certifierade av Gold Standard © ®.
När du arbetar med din klimatsmart dator kan du känna dig säker på att den både din dator och den bakomliggande miljön är säkert.

Din dator och klimatet

Du kan själv välja mellan ett antal klimatprojekt att stödja som pågår runt om i världen. Vi ger dig också värdefull kunskap om hur att vårda din dator på bästa sätt samtidigt som vi ser till att den alltid är uppdaterad.

Vårt proaktiva underhållsprogram ger dig även en dator där din produktivitet och upplevelse ska vara positiv. Vilket klimatprojekt tycker du känns mest angeläget?

Klimatsmart val

Vi förbrukar idag mer resurser än jorden kan producera. Den trenden måste vändas för att vi ska få en hållbar miljö att leva i. Om vi producerar färre datorer påverkar vi klimatet positivt.

Vill du också göra ett klimatsmart val och därigenom bidra till en hållbar miljö?

Vår Vision

Enligt FN kommer hälften av alla koldioxidutsläpp från de material vi använder. Att ändra mänsklighetens beteende och konsumtionsmönster är ett nödvändigt första steg till minskade utsläpp. KlimatSmartIT vänder trenden vad gäller överkonsumtion av jordens resurser genom att minska antalet datorer som tillverkas. Det är bra för miljön att era datorer lever längre.

Läs mer om Klimatsmartit

 
 
2011Grundat
 
5030Klienter
 
20Länder
 
+250Unika
applikationer
paketerade

Senaste blogginlägg

Du kanske redan lever KlimatSmart genom att handla på secondhand, äta ekologiskt, välja bort kött och återvinna ditt avfall så långt det är möjligt hemmavid. Detta gör såklart stor skillnad för att minska vår överkonsumtion av de ändliga resurser vi har på jorden.  Men hur ser det ut på din arbetsplats?
Fredric
Rylander

Member for

3 years 2 months
Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. Ett av regeringens fokusområden för en cirkulär ekonomi är därför att hållbart konsumera och använda material och produkter. 
Fredric
Rylander

Member for

3 years 2 months
Har du någon gång varit sen till ett möte online bara för att din dator behöver startas om? Eller har du någon gång sökt efter något på internet med din telefon fastän du sitter framför jobbdatorn på kontoret? Då är det dags att fokusera på medarbetarupplevelsen.
Fredric
Rylander

Member for

3 years 2 months
Visste du att en ny bärbar dator släpper ut ca 210 Kg koldioxid och genererar ca 1200 Kg metall- och gruvavfall när den tillverkas? Ett KlimatSmart val kan göra skillnad.
Fredric
Rylander
About

fredric.rylander@it-total.se

Member for

3 years 8 months
En fjärdedel av Bangladesh låg i slutet av juli under vatten sedan en av de värsta översvämningarna på årtionden drabbat landet samtidigt som landet höll på att återhämta sig från två cykloner.
Fredric
Rylander
About

fredric.rylander@it-total.se

Member for

3 years 8 months
Overshoot day är dagen då mänskligheten förbrukat naturens årsbudget av förnybara resurser. I år inträffar den globalt den 22 augusti. Men visste du att den dagen redan skulle ha passerat i år ifall hela världen levde som vi svenskar gör? KlimatSmartIT kan vända trenden.
Fredric
Rylander
About

fredric.rylander@it-total.se

Member for

3 years 8 months
Precis som för Grön IT består det vidareutvecklade begreppet Hållbar IT av att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan
Augustin
Dita

Member for

5 years

Kontakt

+46 (0)73-522 23 89

fredric.rylander@klimatsmartit.se

Besöksadress

Gustav III:s Boulevard 50, 5tr
169 73 Solna

Information om personuppgiftsbehandling

1. Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Aura IT Solutions AB”Aura IT Solutions”, ”vi”, ”oss” 969757-8863, med registrerad adress Fågelhundsvägen 23, 170 62 Solna, Stockholms län, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida klientportal.se i syfte att kontakta oss.

Aura IT Solutions AB värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

 

2. Personuppgifter vi behandlar

Aura IT Solutions AB behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på Aura IT Solutions AB.

  • E-postadress
  • Företag
  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

Om du inte tillhandahåller Aura IT Solutions AB din e-postadress och företagsnamn kommer vi inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

 

3. Legal grund och ändamål med behandlingen

Aura IT Solutions AB kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.
  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas av Aura IT Solutions AB för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Aura IT Solutions AB och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra Aura IT Solutions AB och våra tjänster.

 

4. Hur vi delar dina personuppgifter med andra

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer Aura IT Solutions AB att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EES garanterar Aura IT Solutions AB att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

Mottagare Land Ändamål med överföring
Microsoft   Leverantör av mailsystem

 

5. Hur länge Vi behandlar dina personuppgifter

Aura IT Solutions AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.

 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Aura IT Solutions AB om de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Aura IT Solutions AB begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Karisma Rekrytering AB på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Aura IT Solutions AB behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Aura IT Solutions AB till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att [Aura IT Solutions ABs behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

7. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Aura IT Solutions AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: fredric.rylander@aurait.se eller Aura IT Solutions AB, Fågelhundsvägen 23, 170 62 Solna.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se